Prezydium Samorządu Uczniowskiego 2023/2024

Przewodnicząca - Kaja kl.7

Zastępca przewodniczącej - Jeremiasz kl.8

Sekretarz - Karol kl.4

Skarbnik - Loretta kl.8