Informacja dla rodziców rekrutujących dzieci do oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym 2023/2024

Nowy budynek z 9 oddziałami przedszkolnymi będzie podlegał Szkole Podstawowej nr 398 tzn. nie będzie stanowić odrębnego przedszkola.

W rekrutacji na rok 2023/2024 będzie możliwość wyboru oddziałów przedszkolnych w nowym budynku poprzez wybranie na stronie pod adresem: www.przedszkola.edukacja.warszawa.pl Szkoły Podstawowej nr 398 i zaznaczenie oddziału z określoną grupą wiekową.

 

Link do rekrutacji do oddziałów przedszkolnych: przedszkola.edukacja.warszawa.pl

 

UWAGA!

Uczęszczanie dzieci do nowego budynku od września 2023 r. jest uzależnione od oddania go do użytku (po odbiorach) w zaplanowanym terminie.
W przypadku opóźnienia prac budowlanych:

  • GRUPY dzieci 3 i  4 - letnich rozpoczną zajęcia dopiero z chwilą uruchomienia nowego budynku z uwagi na bezpieczeństwo i potrzeby higieniczne dzieci.

  • GRUPY dzieci 5 i 6 - letnich rozpoczną edukację przedszkolną od 1 września 2023 r. w budynku szkoły - SP 398 do czasu otwarcia nowej  części.