W roku szkolnym 2023/2024 uczniowie klas 1-3 realizują:

  • zajęcia tylko na jedną zmianę
  • korzystają z trzech dostępnych przestrzeni świetlicowych

W klasach pierwszych

  • realizują dodatkową godzinę edukacji wczesnoszkolnej

W klasach drugich

  • realizują w ramach wychowania fizycznego zajęcia na basenie

W klasach trzecich

  • realizują dodatkową godzinę języka angielskiego