Rada Rodziców

W naszej szkole działa Rada Rodziców, która wspiera działalność statutową szkoły. W tym miejscu znajdziesz informacje o składzie osobowym Rady Rodziców, plany, sprawozdania oraz inne informacje.

* Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023:

  • Zbigniew Gajewski   - przewodniczący Rady Rodziców
  • Michał Iwański - v-ce przewodniczący Rady Rodziców
  • Iwona Turek - II zastępca Rady Rodziców
  • Iwona Szydłowska - skarbnik Rady Rodziców
  • Agata Delmaczyńska- sekretarz Rady Rodziców

* Kontakt pod adresem rodzice398@gmail.com lub za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus.

 

Wpłaty na rzecz Rady Rodziców

Rekomendowana kwota wpłaty w bieżącym roku szkolnym to:

  • 150 zł za pierwsze dziecko
  • 75 zł za drugie dziecko
  • 50 zł za trzecie i kolejne dziecko.

Wpłat można dokonywać na nr konta 03 1240 1040 1111 0011 0194 3238 wpisując jako odbiorcę „Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 398 w Warszawie”, w tytule przelewu  imię i nazwisko dziecka oraz klasę

Wszystkim rodzicom serdecznie dziękujemy za dotychczasowe wpłaty. Dzięki możemy wspierać naszą Szkołę w realizacji jej zadań.