Rada Rodziców

W naszej szkole działa Rada Rodziców, która wspiera działalność statutową szkoły. W tym miejscu znajdziesz informacje o składzie osobowym Rady Rodziców, plany, sprawozdania oraz inne informacje.

* Kontakt pod adresem radarodzicow398@gmail.com lub za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus.

Tablica ogłoszeń mieści się w gablocie przy wejściu do szkoły po prawej stronie przedsionka.

------------------

Wpłaty na rzecz Rady Rodziców – grupy przedszkolne i zerówki

Rekomendowana miesięczna kwota wpłaty w bieżącym roku szkolnym 2023/2024 to:

  • 40 zł za każde dziecko

Wpłat można dokonywać na nr konta 41 1240 1040 1111 0011 3064 3981 wpisując jako odbiorcę „Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 398 w Warszawietytule przelewu imię i nazwisko dziecka oraz koniecznie grupę.

 

Wpłaty na rzecz Rady Rodziców – klasy 1-8

Rekomendowana roczna kwota wpłaty w roku szkolnym 2023/2024 to:

  • 150 zł za pierwsze dziecko
  • 75 zł za drugie dziecko
  • 50 zł za trzecie i kolejne dziecko (w szkole)

Wpłat można dokonywać na nr konta 03 1240 1040 1111 0011 0194 3238 wpisując jako odbiorcę „Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 398 w Warszawie”, w tytule przelewu imię i nazwisko dziecka oraz koniecznie klasę.

 

Wszystkim rodzicom serdecznie dziękujemy za dotychczasowe wpłaty. Dzięki nim możemy wspierać naszą Szkołę w realizacji jej zadań.

 

Ubezpieczenie

Informacje dotyczące ubezpieczenia zawarte są w ulotkach poniżej - do pobrania.

Ważne: Aby zachować ciągłość ubezpieczenia od 1 września 2023 r. polisę należy opłacić do dnia 30 września w 2023 r. używając kodu z ulotki. Po tym terminie jest możliwość ubezpieczenia, ale bez zachowania jego ciągłości i kod szkoły traci ważność.