Rekrutacja do klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025 rozpocznie się 5 marca br. od godz. 13:00 i będzie prowadzona z wykorzystaniem elektronicznego systemu rekrutacji. 

 

Link do rekrutacji klas pierwszych: https://rekrutacje-warszawa.pzo.edu.pl/elemento-public/