Uczniowie naszej placówki w zależności od indywidualnych potrzeb korzystają z obszernego wachlarza zajęć specjalistycznych.

Nasi szkolni specjaliści to osoby, które udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej, diagnozują potrzeby całej społeczności szkolnej: uczniów, rodziców jak również i nauczycieli. Ściśle współpracują z nauczycielami oraz Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.