Informacje dotyczące szczepień

Szanowni Państwo,
Poniżej informacja od Pani Anny Ostrowskiej rzecznika Prasowego MEiN :
od 7 czerwca rodzice mogą rejestrować na szczepienie dzieci, które ukończyły 12. rok życia. Wcześniej została uruchomiona rejestracja dla uczniów w wieku 16 i 17 lat. Aktualnie szczepienia odbywają się w punktach populacyjnych i powszechnych.
Po zakończeniu wakacji szczepienia przeciw COVID-19 będą mogły być realizowane w trybie mobilnym na terenie placówek oświatowych. Będą je wykonywały podmioty lecznicze prowadzące stacjonarne punkty szczepień. Szczepienia będą realizowane według ustalonego harmonogramu, który obejmie także działania informacyjne w szkołach i placówkach. Dodatkowo Ministerstwo
Edukacji i Nauki we współpracy z Ministerstwem Zdrowia przygotowało rekomendacje dotyczące przygotowania się ucznia do szczepienia.
W załączeniu przekazujemy komunikat MEiN dotyczący szczepień uczniów w wieku 12-18 lat oraz dodatkowe materiały informacyjne a także dokumenty do pobrania.

 

 

Szanowni Państwo

w oparciu o art. 68 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910), w zw. z art. 8a ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.) , Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r.w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1166) oraz wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020r. 

zarządzam co następuje:

§ 1. W trosce o zapewnienie bezpiecznych oraz higienicznych warunków uczniom uczęszczającym do siedziby szkoły oraz pracownikom i osobom odwiedzającym, a także zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa COVID -19 od 1 września 2020 r. do odwołania wprowadza się PROCEDURĘ BEZPIECZEŃSTWA W CELU ZAPOBIEGANIA I PRZECIWDZIAŁANIA I ZWALCZANIA COVID19 WŚRÓD UCZNIÓW, RODZICÓW I PRACOWNIKÓW SZKOŁY OBOWIĄZUJĄCA NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 398 W WARSZAWIE w brzmieniu zgodnym z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Treść dokumentu udostępnia się poprzez stronę internetową.
§ 3. Zastrzega się zmianę treści procedur w przypadku objęcia terenu, na którym znajduje się szkoła strefą żółtą lub czerwoną, a także w przypadku zmiany wytycznych przez Ministra Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego.
§ 4. Procedury obowiązują wszystkich pracowników szkoły.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r.

Sylwia Ciesielska - Kozarzewska

Dyrektor