Zajęcia pozaszkolne

Podmioty zewnętrze proponują bardzo szeroką gamę zajęć dodatkowych dla uczniów naszej placówki we wszystkich przedziałach wiekowych, począwszy od oddziałów przedszkolnych, poprzez etap edukacyjny I-III, aż do najstarszych  klas IV-VIII.