Zajęcia pozaszkolne

Podmioty zewnętrze proponują bardzo szeroką gamę zajęć dodatkowych dla uczniów naszej placówki we wszystkich nauczanych przedziałach wiekowych, począwszy od oddziału zerowego, poprzez etap edukacyjny I-III, aż do najstarszych dzieci z klas IV-VI.