15 maja 2023

Edukacja Targówek

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 2023/2024

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024

Uczniowie i uczennice klas ósmych już od dziś do 19 czerwca do godz. 15:00 mogą składać wnioski o przyjęcie do klas pierwszych szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami, a w przypadku oddziałów dwujęzycznych, międzynarodowych, wstępnych, sportowych, mistrzostwa sportowego, przygotowania sportowego oraz oddziałów, do których obowiązuje sprawdzian uzdolnień kierunkowych do 29 maja do godz. 15.00.
Kolejne ważne terminy to:

  • Od 30 maja do 12 czerwca w szkołach przeprowadzane będą sprawdziany uzdolnień kierunkowych, kompetencji językowych, predyspozycji językowych i próby sprawności fizycznej (terminy sprawdzianów ustalają dyrektorzy). Wyniki zostaną ogłoszone do 14 czerwca. 
  • Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty będzie można dołączyć do wniosku od 23 czerwca do 12 lipca do godz. 15:00.
  • Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną ogłoszone 21 lipca, a listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych - 27 lipca.

Postępowanie uzupełniające w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych będzie prowadzone od 31 lipca i odbywa się bez użycia elektronicznego systemu rekrutacji .
Wydrukowany i podpisany wniosek kandydat będzie składał w szkole pierwszego wyboru wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów. Można będzie to zrobić osobiście, przesłać skany mailem na adres podany na stronie internetowej szkoły lub złożyć bezpośrednio w systemie elektronicznego naboru.
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w stolicy będzie prowadzona wyłącznie elektronicznie  pod adresem https://warszawa.edu.com.pl
Ósmoklasiści ze szkół prowadzonych przez Miasto Stołeczne Warszawa  zalogują się loginami i hasłami, które otrzymają w swojej szkole podstawowej. Natomiast uczniowie z innych szkół i miejscowości będą musieli założyć konto samodzielnie.
https://edukacja.um.warszawa.pl/harmonogram-rekrutacji2