Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 13
Poradnia jest publiczną placówką oświatową, której celem jest udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży. Poradnia prowadzi także szereg działań diagnostycznych i postdiagnostycznych.

ul. Odrowąża 19,03-310 Warszawa
tel.22 811 05 22, 22 811 26 46
e-mail:ppp13@eduwarszawa.pl
www:https://liblink.pl/caHmBHny69

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Top
Poradnia wydaje:
    orzeczenia o potrzebie: kształcenia specjalnego, indywidualnego nauczania, zajęć rewalidacyjno- wychowawczych
    opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
dla dzieci niewidomych i słabowidzących oraz niesłyszących i słabosłyszących z terenu Warszawy.
Adres:
02-026 Warszawa,
ul. Raszyńska 8/10
O Poradni (poradnia-top.pl)


Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Fundacja świadczy specjalistyczną pomoc dzieciom pokrzywdzonym przestępstwami, głównie różnymi formami przemocy i wykorzystywaniem seksualnym.
Fundacja udziela bezpłatnej pomocy telefonicznej dzieciom i młodzieży potrzebującym wsparcia, opieki i ochrony oraz rodzicom i nauczycielom, którzy potrzebują wsparcia i informacji w sprawie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności.

ul. Mazowiecka 12/25
00-048 Warszawa
Tel.: 22 616 02 68
Fax: 22 266 85 30

Strona główna - Site (fdds.pl)


Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

116 111 - telefon zaufania dla dzieci i młodzieży od 12 lat prowadzi Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, która bezpłatnie pomaga dzieciom, które doświadczyły różnych form przemocy.Telefon jest anonimowy, bezpłatny, całodobowy i dyskretny.
Dziecięcy Telefon Rzecznika Praw Dziecka

800 12 12 12

Pod tym numerem telefonu młodzi ludzie, a także ich opiekunowie mogą otrzymać bezpłatne i profesjonalnie wsparcie psychologiczne. Do dyspozycji dzieci i młodzieży jest także czat internetowy. Zarówno telefon zaufania, jak i czat zapewniają pełną dyskrecję oraz anonimowość i są dostępne siedem dni w tygodniu przez całą dobę.

Czat dla dzieci i młodzieży - Rzecznika Praw Dziecka (brpd.gov.pl)


Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Misją Warszawskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej jest niesienie pomocy oraz poprawa funkcjonowania mieszkańców m.st. Warszawy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub społecznej wywołanej kryzysem, w tym związanej z występowaniem przemocy w rodzinie, poprzez dostosowanie oferty usług do różnorodnych potrzeb i oczekiwań, z poszanowaniem godności i podmiotowości zgłaszających się do WOIK osób.

Warszawski Ośrodek
Interwencji Kryzysowej
ul. 6-go Sierpnia 1/5
02-843 Warszawa
(Ursynów)
tel./fax: 22 643 26 15
email: sekretariat@woik.waw.pl

Dział Interwencji Kryzysowej
ul. 6-go Sierpnia 1/5
02-843 Warszawa
(Ursynów)
kom. 514 202 619
tel/fax 22 855 44 32
email: interwencjakryzysowa@woik.waw.pl
Punkt
Interwencyjny
Pl. Dąbrowskiego 7
00-057 Warszawa
(Śródmieście)
kom. 535 430 902
tel. 22 837 55 59
email: punkt.interwencyjny@woik.waw.pl

Poradnia ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
ul Belgijska 4
02-511 Warszawa
(Mokotów)
kom. 667 833 400
tel. 22 845 12 12
email: poradnia-przemocdomowa@woik.waw.pl

https://liblink.pl/ld9sVqrA2t

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy


Misją Ośrodka jest stworzenie kompleksowego systemu wsparcia mieszkańców Dzielnicy Targówek, zapewniającego godne warunki do życia, dążenie do integracji społecznej oraz skuteczne przeciwdziałanie różnym formom wykluczenia społecznego. Ośrodek kieruje się kodeksem etyki zawodowej i buduje wizerunek nowoczesnej i przyjaznej instytucji.
ul. św. Wincentego 87
03-291 Warszawa
sekretariat: 22 277 02 50; fax: 370 25 32
e-mail: ops.tar@ops-targowek.waw.pl